Center for Stokastisk Geometri og avanceret Bioimaging

  • Møller, Jesper (Projektdeltager)
  • Vedel, Eva (Projektdeltager)
  • Nielsen, Mads (Projektdeltager)
  • Nyengaard, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Matematikken og statistikken har en central rolle i biovidenskaberne.  Analysen af cellepopulationer på det lysmikroskopiske niveau hviler på et solidt matematisk og statistisk fundament, der er udviklet inden for de seneste 25 år. I modsætning hertil stiller de nye avancerede mikroskopi teknikker, der giver adgang til det molekylære niveau, herunder laser scanning og cryo-elektron mikroskopi, helt nye krav til udviklingen af computerbaserede matematiske og statistiske analysemetoder.

Det nye VKR Centre of Excellence vil tage denne udfordring op og udvikle nye metoder baseret bl.a. på stokastisk geometri, en disciplin på grænsefladen mellem matematik og statistik, som forventes at spille en afgørende rolle ved udviklingen af fremtidens metoder til analyse af avancerede mikroskopi data. Stokastisk geometri, herunder rumlige strukturer beskrevet ved såkaldte rum-tid punktprocesser, har længe været et centralt indsatsområde ved Institut for Matematiske Fag, AAU.

Centret vil på sigt kunne tilføre sundhedssektoren og den biomedicinske industri ny viden. Arbejdet i centret vil ske på tværs af matematikken og biovidenskaberne. Det vil tillige ske i et kombineret dansk og internationalt forskningsmiljø.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201031/03/2015

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.