Cirkulær økonomi og markedsskabelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil bidrage til at udbydere og efterspørgere opbygger stærkere og mere systematiske relationer og herigennem tilskynde til en cirkulær markedsudvikling. I akademiske termer er der tale om et projekt, som fokuserer på et såkaldt ’kollektivt handlingsproblem’. Dette adresserer spørgsmålet om, hvordan uafhængige aktører kan samarbejde om at vedligeholde eller udvikle et fælles gode, trods tilstedeværelsen af forskellige værdier, interesser, m.m., som i et kortsigtet perspektiv vil være bedre tilgodeset gennem individuel, nyttemaksimerende handling. Projektet er støttet af Realdania.
AkronymRECiPe
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

 • Chalmers University of Technology
 • Enemærke og Petersen
 • Knauf
 • Arkitema
 • WSP Danmark

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Cirkulær økonomi
 • markedsmæssiggørelse
 • institutional changes
 • Business Models