Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at fremme innovation i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Med udgangspunkt i innovationspartnerskaber, hvor virksomheder arbejder på tværs i samarbejde med vidensinstitutioner inden for seks temaer, har projektet fokus på virksomhedernes efterspørgsel og behov for innovation med cirkulær økonomi som platform. Derigennem udvikles nye, innovative løsninger i virksomhederne og realiseres det job- og vækstpotentiale, der ligger i den cirkulære økonomi.

Der tages afsæt i et lokalt kendskab til virksomhederne ved at kommuner er lokale partnere. Løsningerne tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov og eksisterende forretningsmodeller, og har til formål at bygge oven på dette gennem sparring med andre virksomheder og eksterne videnspartnere. De seks temaer, som projektet vil inddele innovationspartnerskaberne i, er:

•Byggeri
•Biomasse
•Turisme
•Tekstil
•Plast
•Produktion

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsen.
Kort titelCIP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201831/12/2020

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Cirkulær økonomi
 • Innovation
 • Partnerskaber
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Vidensinstitutioner

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.