Projektdetaljer

Beskrivelse

Produktionsvirksomheder er i dag meget interesserede om at kvantificere de miljøbesparelser ved at skabe industrielle symbioser hvor restmaterialer fra en firma bliver opgraderet af an anden firma. Et tilbagevendende spørgsmål i denne sammenhæng er, hvordan besparelsen tilskrives rigtigt imellem virksomhederne. Der findes flere metoder til at redegøre for, samt allokere og fordele emissioner (Bl.a. EU's cirkulære fodaftryksformular (Circular Footprint Formular- CFF), drivhusgasprotokollen (GHG-P), Science-based targets initiative (SBTi)), samt regler og metoder fastsat i standarderne for miljøvaredeklarationer. Derudover er der også forskellige tilgange inden for LCA (tilskrivende- og konsekvens-orienteret LCA). Endelig er der en tendens til, at problemer ikke behandles "videnskabeligt" eller objektivt, men i stedet behandles normativt eller via en konsensusproces. Et eksempel på dette er hvordan man kan "fordele" emissionsbesparelser mellem forskellige parter i en industriel symbiose. Projektet har til formål at undersøge og anvende disse metoder og at vurdere deres videnskabelige soliditet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/202330/04/2024

Samarbejdspartnere

  • The UPCYCL

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion