CMBC / Center for Modelbaseret Monitering og Regulering

  • Stoustrup, Jakob (Projektdeltager)
  • Cai, Junping (Projektdeltager)
  • Odgaard, Peter Fogh (Projektdeltager)
  • Wu, Zhuang (Projektdeltager)
  • Trangbæk, K (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indførelse af automatisk regulering har været et middel i industrien for at øge produktiviteten og effektiviteten i industrien. Den automatiske regulering har for det meste bestået af "konventionel" regulering, der dog ikke fungerer optimalt i forhold til de stadig mere komplicerede processer i industrien. Formålet med centerkontrakten er dermed at supplere eller erstatte simpel regulering med modelbaseret regulering og monitering, der ligger til grund for intelligente IT-baserede regulerings- og overvågningssystemer. Projektet er organiseret som et centerkonsortium i et samarbejde mellem Proceskontrol, AAU, dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, to afdelinger på DTU, samt virksomhederne Elsam/Tech-wise, Danfoss, Migatronic, Skov A/S, FLS Automation, NNE/Novozymes, 2-Control Aps og Seven Technologies. Centerkontraktet er opbygget omkring 8 industrielprojekter og 5 forskningsprojekter. Forskningsprojekterne omhandler *Analyse af reguleringstekniske problemstillinger *Modelopbygning med henblik på regulering *Identifikation med henblik på regulering *Optimerende styring og regulering *Monitering og fejldiagnosticering. Industielprojekterne omhandler bl.a. områderne *Modelbaseret regulering af køleanlæg* Optimering af drift af staldventilation* Modelbaseret regulering i cementindustrien *Monitering og styring af bio-industrielle processer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200431/12/2006

Finansiering

  • Danish Ministry of Science, Technology and Innovation

Fingerprint Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.