CNP / Center for Netværksplanlægning

 • Madsen, Ole Brun (Projektdeltager)
 • Jensen, Michael (Projektdeltager)
 • Riaz, Tahir (Projektdeltager)
 • Pedersen, Jens Myrup (Projektdeltager)
 • Knudsen, Thomas P. (Projektdeltager)
 • Nielsen, Rasmus Hjort (Projektdeltager)
 • Fjermestad, Frode (Projektdeltager)
 • Jacobsen, Jens (Projektdeltager)
 • Rasmussen, Jens (Projektdeltager)
 • Thomsen, Ole Krogh (Projektdeltager)
 • Andersen, Jens Riis (Projektdeltager)
 • Sørensen, Jens H. (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

CNP, Center for Netværks Planlægning blev etableret januar 2004 og har til formål at styrke fundamentet for aktiviteter inden for forskning, undervisning og formidling på området IT infrastruktur planlægning. Centret er etableret som et tværfagligt center placeret i afdeling for Proceskontrol med deltagelse Institut for Matematiske Fag, Institut for Erhvervsstudier, Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning.

Forskningen beskæftiger sig med forbedring af metoder til analyse, planlægning og dimensionering af IT infrastruktur. Det er hensigten at arbejde for et tættere tværfagligt samarbejde inden for disse områder og gennem internationalt samarbejde med andre forskningsinstitutioner skabe rammerne for et forskningsområde på internationalt niveau.

Tidligere forskningsaktiviteter vedrørende strukturelt baseret servicekvalitet (SQoS) og analyse af vækstgrænser, videreføres i centrets regi og udgør et af kerneområderne.Hurtig og direkte omsætning af forskningsresultater i konkret forekommende problemstillinger kombineret med hurtig feedback, som det blev gennemført i Det Digitale Nordjylland, DDN, vil blive søgt videreført gennem aktiviteterne i videncenter og formidlingsdelen af CNP.

CNP indgår i samarbejdet i Center for Teleinfrastruktur, CTIF, hvorved der skabes sammenhæng med forskningen på de tekniske felter i kommunikationsområdet.

AAU etablerede i 2001 en ny civilingeniør linie, Kommunikationsnetværk, med specialiseringer i henholdsvis Distributed Application Engineering og Network Planning and Management. Linien har som en af de første søgt at sikre en uddannelse, der inddrager konvergensen mellem de kablede og trådløse net, som er en af udfordringerne på netværksområdet i det næste årti.

Et af formålene med den nye linie er at skabe en uddannelse, der kan imødekomme det erkendte behov for kandidater, der er opstået efter teleliberaliseringen og den efterfølgende lukning af laboratorier og efteruddannelsesmuligheder i det tidligere telemonopols regi.

CNP arbejder for at styrke grundlaget for denne linie, bl.a. ved at inddrage nye fagområder og forskningsmæssige resultater, der må anses for nødvendige for at give en relevant og tidssvarende uddannelse på området.CNP arbejder tilsvarende for, at udbrede kendskabet til planlægningsproblemer på netværksområdet til andre relevante fagområder.

CNP arbejder for at opbygge et nationalt orienteret videncenter, der kan tilbyde rådgivning og anden form for formidling til relevante sektorer, der arbejder med IT infrastruktur med fokus på udbredelse af bredbånds-infrastruktur.

CNP vil til støtte for disse aktiviteter videreføre og udbygge såvel det nationale som det internationale samarbejde på området, der allerede er etableret i projektet Nordjysk Netforum under Det Digitale Nordjylland, DDN, i perioden 2001-2003.

Den nordjyske placering af CNP med en tæt tilknytning til Center for Teleinfrastruktur (CTIF) vil give regionen mulighed for at spille en central rolle i den nationale og internationale udvikling på området.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato29/01/200401/10/2015

Finansiering

 • <ingen navn>
 • <ingen navn>
 • <ingen navn>
 • <ingen navn>
 • <ingen navn>

Emneord

 • Netværk
 • nætværks planlægning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.