Cognition, Culture and Typology in Language

Projektdetaljer

Beskrivelse

Cognition, Culture and Typology in Language: Zapotec Projektet er del af ?The European Science Foundation? program OMLL og ledes af Chris Sinha, Portsmouth University, England. Subprojekter - Tværmodal kommunikation Projektet undersøger tværmodal kommunikation hos zapoteke (et mexicansk indianer) og danske børn i alderen 15-20 måneders og deres forældre og søskende. Resultaterne sammenlignes med resultater fra italiensk og svensk data i samarbejde med Virginia Volterra, Olga Capirci og Maria Christina Caselli på CNR instittiet i Rom, samt Gunilla Priesler på Stockholms Universitet i Sverige. - Input og produktion i den tidlige udvikling af spatiale ord på zapotek Projektet analyserer sammenhæng mellem spontan sproglig input og spontant sproglig produktion af rumlige begreber på zapotek (et mexicansk indianersprog). Datasættet består af en langtidsundersøgelse af tidligt zapotek sprogudvikling fra 15-30 måneder og indsamlet i tidligere projekter. Der analyseres for hyppighed og semantiske kategorier i sammenligning med resultater fra Jensen de López (2002) og i testningen af hypotesen om at tidligt sproglig brug korrelerer med input. - Typologi af semantiske kategorier i zapotek og dansk. Projektet analyserer de topologiske relationer udtrykt i zapoteke og danske spatiale ytringer. - Udvikling af forståelsen af spatiale begreber i sprog og kognition Projektet sammenligner resultater fra zapoteke, danske og japanske børns (17-42 måneder) forståelse og kognition om spatiale begreber. Undersøgelsens bygger på det eksperimentel design udviklet af Jensen de López (2002) og data indsamlet af Jensen de López (2002). Mariko Hayashi (Aarhus Universitet) har stået for den japanske dataindsamling og analyse. Finansieringen fra Statens Humanistisk forskningsråd afslutter ved udgang af 2003. http://www.hum.auc.dk/research/lacozap/
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200231/12/2004