Cool Despair: The Moods of Danish Decadent Literature and Culture 1880-1910

Projektdetaljer

Beskrivelse

While decadence studies are currently expanding internationally, there is no existing comprehensive study of Danish decadence. The project remedies this gap by asking what the specific qualities of the current are in relation to international decadence, and to national movements of the same period. In the project, Danish decadence is perceived of as a weak current surrounded by and co-existing with stronger movements, and argues that this weakness provides it with optimum conditions for blending and dissemination. Methodologically, the current is approached via the notion of mood. While there are few Danish examples of ”core decadence”, there are many examples of works in which comparable moods are expressed in comparable ways. The project will develop a mood-based approach to literary and cultural history, by drawing on the notion of topoi. It will map out mood topoi in primarily literature and film, and discuss mood topoi concerning the theme of sexual perversion, specifically.

Lægmandssprog

Mens internationale dekadencestudier p.t. knopskyder i mange retninger, eksisterer der ikke noget omfattende studie af dansk dekadence, forstået som en litterær og kulturel strømning i perioden 1880-1910. Projektet Cool Despair udfylder dette videnshul ved at spørge hvad der specifikt karakteriserer strømningen i Danmark ift. international dekadence og ift. samtidige nationale litterære og kulturelle bevægelser som det moderne gennembrud og modernisme. Dansk dekadence forstås i projektet som en svag strømning, der ikke er defineret af normative strukturer, og det giver den paradoksalt gode muligheder for at brede sig tidsmæssigt og fra litteratur til andre medier. Projektet beskæftiger sig med denne svaghed vhja. begrebet stemning. Der er få danske klassiske dekadenceeksempler, men mange eksempler på værker, hvor genkendelige stemninger kommer til udtryk på sammenlignelige måder. Cool Despair er den overordnede betegnelse for disse stemninger. ”Despair” refererer til karakterernes oplevelse af at være ’ude af stemning’ ift. omgivelserne, mens ”cool” refererer til den måde, fortvivlelsen udtrykkes på i værkerne. Det er et af projektets mål at udvikle en stemningsbaseret analysemetode ift. litteratur- og kulturhistorie ved at inddrage motivbegrebet som en strukturerende faktor. Et andet mål er at kortlægge dekadente stemningsmotiver i dansk litteratur og kultur (primært film), og et tredje at diskutere stemningsmotiver ift. det dekadente kernetema seksuel perversion specifikt.
Kort titelCool Despair
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato04/10/2019 → …