CoSPE: Computer vision based Scene Parameter Estimation / Vision-baseret estimering af sceneparametre

    Fingerprint

    Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.

    Computer Science