Dæmpning af lavfrekvent støj fra kompakte anlæg

  • Pedersen, Steffen (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lavfrekvent støj fra installationer kan være særligt problematiske i støjfølsomme miljøer, idet denne kan opleves særligt generende for nogle mennesker, og ofte viser sig vanskelig at dæmpe effektivt. Problemet forstærkes af, at lavfrekvent støj i rum ofte optræder med store lokale variationer i lydtrykket og lettere transmitteres gennem strukturer. Ved lave frekvenser resulterer den lange bølgelængde i, at traditionelle lyddæmpende tiltag kræver meget plads for at kunne virke, hvilket er til hinder for, at de kan indføres i kompakte anlæg. Projektet har som hovedformål, at udvikle komponenter til indbygning i kompakte anlæg, med henblik på reduktion af lavfrekvent støj.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201031/12/2017