Dansk byggeskik og boligarkitektur i øko-historisk perspektiv.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dansk arkitekturhistorie indskrives som regel i en europæisk tradition, hvor der trækkes tråde fra græske, italienske, centraleuropæiske og britiske forbilleder, og hvor dansk arkitektur ikke før det 20. århundrede for alvor kommer på omgangshøjde og samtidig influeres af oversøisk, især japansk arkitektur. I nyere tid er dansk arkitektur søgt indskrevet i en nordisk tradition, hvilket giver god mening i et politisk og socialt perspektiv, men i ringere grad i et naturgeografisk perspektiv.
  For at frembringe kulturelle artefakter, herunder arkitektur af højeste kvalitet, må man kende og forstå fagets historiske baggrund. For at forstå og udforme miljøoptimeret arkitektur af højeste kvalitet, må man kunne læse arkitekturen i et økologisk og bæredygtigt perspektiv. Det kan man ikke i dag, hvor økohistoriske tolkninger af arkitekturen kun forekommer i begrænset og meget fragmentarisk form.
  Projektet har som mål at frembringe økohistoriske udlægninger af dansk byggeskik og boligarkitekturs historie.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/2014 → …

  Emneord

  • Arkitekturhistorie
  • Økohistorik
  • Byggeskik
  • Boligarkitektur