Projektdetaljer

Beskrivelse

Kølesystemer spiller en afgørende rolle i bygninger, da de opretholder behagelige indendørs forhold for brugerne. I øjeblikket er de fleste kølesystemer afhængige af el-drevne fordampningskølere.

Disse kølere fungerer pålideligt og opretholder den termiske komfort, men de er store energiforbrugere i bygninger og genererer en stor mængde CO2. Derudover frembyder kølemiddelvæsker, der anvendes i fordampnings-kølingssystemer, følgende miljømæssige problemer og risici:

• Risiko for antænding
• Risiko for eksplosion
• Toksicitet
• Drivhuseffekt

I den sammenhæng har den stigende bevidsthed om miljøspørgsmål medført stor interesse for at finde nye alternative køleteknologier som fx indirekte fordampningskøling.

Indirekte fordampningskøling (IEC) betyder, at den udgående luft afkøles via befugtning og derefter varmeveksles med den indkommende luft. Hovedmålet med Annex 85 er at øge anvendeligheden af IEC-teknologierne og teknologikøreplanen til brug af IEC-systemer i forskellige typer bygninger placeret i for-skellige regioner i verden.

Den danske partner (Aalborg Universitet - Institut for Byggeri, By og Miljø) vil blive involveret i delopgave A, C og D.

Projektet er støttet af EUDP.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202130/06/2025

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.