Dansk deltagelse i IEA-projekt Annex 63 Lokal implemetering af energi strategier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det konkrete mål med arbejdet i Annex 63 er at udvikle strategier og vejledninger til at styrke konkret implementering af mål for øget nergieffektivitet i lokalsamfund. Arbejdet i dette projekt adskiller sig dermed på to centrale områder:
1. Det udbreder fokus fra enkeltbygninger til byer og bydele samt
kommuner. Der er efterhånden megen viden om energieffektivisering på bygningsniveau, mens der mangler viden om og strategier for indsatser på større og mere komplekse skalaer med en flerhed af bygninger og anvendelser. 2. Det sætter fokus på de komplekse implementeringsstrategier, når mål skal omsættes til praksis. Selv om der er mange teknologiske løsninger til rådighed, så tages disse for sjældent i anvendelse. Forskning viser, at det kræver en særlig indsats at drive disse implementeringsprocesser, der skal gøre op med eksisterende vaner og etablere nye praksisser. Dette projekt sætter således
energieffektive teknologier og metoder inden i en konkret lokal sammenhæng og skaber viden om mulige strategier, værktøjer og kompetencer til implementering i praksis. Det er afgørende for implementeringen, at lokale interessenter (myndigheder, borgere, institutioner og energiselskaber) involveres, og projektet har fokus på borgerdeltagelse og samarbejde mellem interessenter.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem AAU, DTU og Cenergia.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201430/06/2017

Emneord

  • Energibesparelse
  • byggeri
  • omstilling
  • planlægning
  • lokal samfund
  • deltagelse