Dansk tv-fiktion i perioden 1986-1997

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektperioden forventes afsluttet 2003. Formålet med projektet er både mediehistorisk, tv-fiktionsanalytisk og teoretisk. På det mediehistoriske plan drejer det sig om at dokumentere og karakterisere hovedtendenser i dansk tv-fiktions historiske udvikling i konkurrencens tidsalder (perioden 1986-1997) på grundlag af en registrering og en bearbejdning af en række centrale data. På det analytiske plan er en række analyser under udarbejdelse. Fokus ligger på hovedtendenser i æstetik (særligt formater og genrer) på grundlag af et selektivt udvalg af produktioner, der repræsenterer de mest anvendte former og genrer fra perioden. Desuden skal forholdet mellem nationalt og internationalt/transnationalt bestemmes med det formål at indkredse, hvad dansk tv-fiktion er, og hvad den betyder som en af de vigtigste formidlere af national fiktion til danskerne. På det teoretiske plan gælder det om at bidrage til udvikling af den kombination af teorier, der er nødvendig for at analysere både den historiske udvikling nationalt og internationalt, de enkelte produktioner og bestemme sammenhængen mellem niveauerne.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003