Danske besættelsestidsfilm 1945 - idag

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med mit arbejde om Besættelsestidsfilm i Danmark er at kortlægge, hvordan besættelsens historie ser ud anskuet gennem fiktionsfilmenes fortællinger fra 1945 til i dag. Jeg vil foretage en periodisering ud fra en typeopdeling og vise, hvordan udviklingen modsvarer tendenser i historieforskningen og i bredere forstand samfundsudviklingen i efterkrigstiden. Filmenes valg og fravalg af emner og synsvinkler peger på, hvor vigtig besættelsestidens historie har været for den nationale selvforståelse gennem hele perioden, men også på, hvor forskelligt den er blevet fortolket og brugt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202230/11/2023

Emneord

  • danske besættelsestidsfilm