Delklyngen Smag, design og oplevelse - 400.000 kr. (eksterne midler)

  • Fisker, Anna Marie (Projektleder)
  • Kjærsdam, Finn (Projektdeltager)
  • Mahler, Lars (Projektdeltager)
  • Pedersen, Poul (Projektdeltager)
  • Størup, Jens Otto (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet deler sig to: en del der vedrører aktiviteter som henvender sig til opbygning og drift af delklyngen Smag, Design og Oplevelse. Herunder tilhørende netværksopbygning og samarbejdsaktiviteter med aktører indenfor delklyngens faglige felt, samt varetagelse og koordinering af det tværgående samarbejde mellem de fire delklynger, som Region Nordjylland har skabt under Fødevareklyngen.Den anden del vedrører etableringen og implementeringen af konkrete udviklings- og samarbejdsaktiviteter for delklyngen. Herunder udviklingsprojekter, der søger en strategisk og erhvervsorienteret investering i ny forskningsbaseret viden på tværs af fødevareproduktion, elitegastronomi, madhåndværk, design og opleveslesøkonomi.Med oprettelsen og gennemførelsen af projektet sigtes i sammenhæng med udviklingsaktiviteten ”Nordjyske fisk med oplevelse” mod en strategisk og erhvervsorienteret investering i ny forskningsbaseret viden og udviklingskompetencer på tværs af de fødevarerelaterede fagligheder: fødevareproduktion, elite gastronomi, madhåndværk, strategisk design og oplevelsesøkonomi.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/07/200818/03/2009

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Tekniske Skole, Direktør (Projektpartner)
  • Fonden Fiskens Hus (Projektpartner)
  • Nordsøen Forskerpark, Direktør (Projektpartner)

Emneord

  • Delklyngen Smag, design og oplevelse