Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der bliver i løbet af 2008 opført 10 passivhuse i Skibet ved Vejle, der som den første større gruppe af huse i Danmark alle opføres og certificeres efter den tyske passivhus standard. Passivhus standarden kendetegnes ved huse med et meget lavt energiforbrug til opvarmning, som bl.a. opnås via et velisoleret og tæt hus med høj varmegenvindingsgrad på ventilationsluften. De 10 huse i Skibet er meget forskellige både med hensyn til størrelse, arkitektonisk udformning og byggetekniske løsninger og opføres på normale kommercielle vilkår. De giver derfor et unikt udgangspunkt for demonstration og dokumentation af passivhusløsninger i Danmark. Husene er resultatet af et udviklingsprojekt gennemført af Saint-Gobain Isover A/S, som ønsker at udbrede kendskabet til, og den nødvendige viden om, byggeri af passivhuse i Danmark.

For at sikre, at erfaringerne fra projektet, både med hensyn til det opnåede indeklima i boligerne, livskvaliteten og det lave energiforbrug vil blive dokumenteret og gjort tilgængelig for kommende boligejere samt byggebranchen som helhed, har Realdania støttet et måleprojekt i de 10 passivhuse, som vil løbe over de næste 3½ år. Formålet med måleprojektet vil netop være at registrere og dokumentere de nævnte parametre gennem både objektive målinger i hvert enkelt hus og interviewundersøgelser. Dette vil få stor betydning for udviklingen af lavenergibyggeri i den kommende årrække.

Ud over dokumentationen af indeklima og energiforbrug i husene vil projektet også resultere i viden om brug af behovsstyret ventilation i boliger, da der i de 10 passivhuse søges om dispensation for bygningsreglementets krav om et luftskifte på 0,35 l/s pr m2 (svarer ca til 0,5 gang pr time). Man kan dermed gennem måleprojektet vise hvor meget ventilation, der er nødvendig for at kunne opretholde et tilfredsstillende indeklima, og om behovsstyring vil resultere i en reduktion af ventilationsmængden, og dermed en energibesparelse, eller det modsatte.

Opførelsen og dokumentationen af husene følger fint med udviklingen på den energipolitiske scene, hvor den seneste aftale fra februar 2008 netop bl.a. ønsker øget fokus på lavenergibyggeri. Allerede i 2010 vil standardbyggeriet svare til en reduktion af energiforbruget på 25% af niveauet i dag. Reglerne strammes igen i 2015 og 2020 - begge gange med yderligere 25%, og energi-standarden i passivhusene, der opføres i Vejle i 2008, svarer til den standard det danske byggeri skal op på mellem 2015 og 2020.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200831/12/2011

Finansiering

  • Realdania

Emneord

  • Passiv huse
  • Komfort Husene