Den danske værdiundersøgelse

  • Riis, Ole (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette er en survey-undersøgelse, som dækker et bredt spektrum af værdier: arbejde, familie, religion, politik og moral. Undersøgelsen ligger i forlængelse af to tidligere survey-undersøgelser, 1981 og 1990, og den er designet, så den er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser i over 40 lande. Ole Riis har tidligere redigeret rapporten fra den danske 1990-undersøgelse med Peter Gundelach, fra den nordiske undersøgelse med Thorleif Pettersson og fra den religionssociologiske del af den europæiske undersøgelse med Loek Halman. I den danske undersøgelsesrapport har Ole Riis skrevet afsnittet om religion sammen med lektor Peter Andersen, KU. I forlængelse af den danske rapport har Ole Riis foretaget analyser af individuelle forandringer i religiøsitet fra 1990 til 1999 ved hjælp af paneldata fra værdiundersøgelsen. Dette er netop offentliggjort i en svensk antologi.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201001/07/2022