Den Digitale Bro

  • Georgsen, Marianne (Projektdeltager)
  • Dirckinck-Holmfeld, Lone (Projektleder)
  • Nielsen, John (Projektdeltager)
  • Korgaard, Bodil (Projektdeltager)
  • Grønsund, Morten (Projektdeltager)
  • Pilskog, Espen (Projektdeltager)
  • Petersen, Morten (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet med projektet er - gennem brug af netværks- og kommunikationsteknologier - at skabe grobund for et fælles skandinavisk marked inden for uddannelse, kommunikation, job, arbejdsmarked og viden, der styrker regionerne på det globale marked.

Med udgangspunkt i to forskellige brancher arbejdes der med at udarbejde forslag til brancherelaterede digitale kommunikationsplatforme, der kan binde svenske, norske og danske virksomheder inden for den maritime branche og inden for træbranchen sammen.

I projektet indgår deltagere fra virksomheder i Danmark, Norge og Sverige, og desuden forskere fra eLearning Lab v. AAU.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200631/12/2007

Finansiering

  • Den Skandinaviske Triangel; Erhvervs- og Byggestyrelsen; Nordjyllands Amt