Den Digitale Byggeproces / The Digital Construction Process

 • Bejder, Erik, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med at "Det Digitale Nordjylland" i 2000 åbnede mulighed for ansøgninger om økonomisk støtte til IT-baserede udviklingsprojekter, blev en gruppe virksomheder med tilknytning til byggebranchen enige om at fremsende projektansøgning med ovennævnte overskrift. Ansøgningen blev efterfølgende imødekommet og projektgruppen påbegyndte arbejdet i 2001. Projektets formål er at bidrage til en forbedring af kvaliteten og produktiviteten i nordjyske byggeprojekter og virksomheder ved at indføre "Den Digitale Byggeproces" i form af en ny, integreret byggeproces og samarbejdsform mellem byggesagens parter, der er understøttet af moderne ledelsesmetoder og IT-værktøj på Nettet. Gennem 1-3 konkrete forsøgsbyggerier i Nordjylland afprøves og indføres et sæt nye metoder og IT-værktøjer til modelbaseret ledelse, samarbejde og uddannelse for byggesagens parter på Nettet, der kan fungere som katalysator for en løbende forbedring af de deltagende virksomheders kompetence, produktivitet og konkurrenceevne. Metoderne synliggør, integrerer og forbedrer virksomhedernes interne arbejdsgange og det tværorganisatoriske samarbejde i byggeriet ved brug af grafiske procesmodeller og en projekt-web med struktureret kommunikation via intra- og internettet. Projektet skal føre frem til følgende resultater: En radikal omlægning og rationalisering af parternes opgaver og samarbejde i en byggesag - med en visualisering af parternes processer og arbejdsgange som enkle, grafiske modeller - i et fælles tværorganisatorisk ledelses-, samarbejds- og kvalitetsstyringsværktøj på nettet - der løbende forbedrer virksomhedernes kompetence, produktivitet og konkurrenceevne. Projektet fokuserer på to konkrete IT-forsøgselementer: en byggeprocesmodel og en projekt-web på internettet. Opgaven består i at udvikle og afprøve en effektiv byggeprocesmodel og anvende den i en integreret sammenhæng med en projekt-web (dvs. en database med byggesagens dokumenter) på internettet. Det sker ved brug af to avancerede, gennemprøvede og udbredte IT-standard-værktøjer til henholdsvis procesmodellering og projekt-web-håndtering. Projektets deltagere er: Carsten Aagaard og Peter Klaris (totalentreprenører), KBC-Byg; Lars H. Emborg (byggeadministrator), Boplan A/S; Kjeld Bjerg (arkitekt), Kjeld Bjerg A/S; Vagn Sørensen og Jan Karlshøj (rådgivende ingeniører), Carl Bro; Jesper Vaupel og Knud Bindslev (forsøgsprojektleder og IT-udvikler), Byggeinformatik; Erik Bejder (følgegruppe) AAU. (Erik Bejder)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003