Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets langsigtede mission er en digitalisering af den danske undergrund, hvor størstedelen af infrastrukturen for Danmarks samlede forsyningsbranche befinder sig. Vejen dertil er lang og kræver nye og innovative løsninger. I det ansøgte projekt ønsker vi at identificere de muligheder og barrierer, der opstår, når aktører i forsynings- og anlægsbranchen deler 3D-punktskyer af ledningsgrave/anlægshuller. Projektet vil undersøge, om det er muligt at øge samfundsværdien af de 3D-ledningsdata, som projektdeltagerne Aarhus Vand og Novafos har genereret de senere år. Der er pt. indsamlet ca. 7.000 3D-punktskyer af ledningsgrave/anlægshuller. Det er unikt – ikke kun i Danmark, men også på globalt plan, når det drejer sig om 3D-dokumentation af ledningsarbejde.
AkronymDDU
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/202330/11/2023

Samarbejdspartnere

  • DigitalLead (Projektpartner)
  • LE34 (Projektpartner)
  • Aarhus Vand A/S (Projektpartner)
  • Novafos (Projektpartner)
  • Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (Projektpartner)
  • VAM A/S (Projektpartner)
  • Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S (Projektpartner)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.