Den mentale afkolonisering. Om skabelsen af en kollektiv erindring om menneskeheden

Beskrivelse

Efter Anden Verdenskrig kom det på mode at forsøge at skrive verdenshistorie uden noget særligt geografisk udgangspunkt. Det skete i et forsøg på at skabe mellemfolkelig forståelse, sammenhængskraft og i sidste ende varig fred mellem verdens folkeslag.

Efterkrigstidens mest prestigiøse forsøg blev iværksat af FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur - UNESCO. Allerede under den forberedende kommission, der i november 1945 lagde fundamentet for organisationen, blev det vedtaget at konstruere en kollektiv erindring, der skulle omfatte hele menneskeheden. Herunder et værk der kunne give et bredt publikum forståelse af den indbyrdes afhængighed mellem forskellige kulturer og fremhæve de bidrag, som alle forskellige kulturkredse havde givet til menneskehedens fælles kulturarv.

Efter mange års forberedelse udkom i perioden 1963-76 værket, History of Mankind. Scientific and Cultural Development, i seks bind. Værket er - uanset at kritikere allerede i samtiden havde indvendinger mod indholdet - banebrydende historiografisk set, da det var det første, der kan siges at være verdensomspændende i sin målsætning og sammensætning af forfattere. Desuden kan det betragtes som udgangspunktet for en hel genre. En genre som i de senere år har gået under betegnelsen "global history" for ikke at forveksle den med tidligere tiders eurocentriske verdenshistorier.

Projektet sætter fokus på FN-systemets promovering af begrebet "menneskehed" efter Anden Verdenskrig ved at følge den langvarige og vanskelige proces, der gik forud for værket. Det sætter endvidere fokus på historikerfagets internationalisering og på skabelsen af Journal of World History o.m.a. Tiltag der alle kan tolkes som forsøg på at støtte FNs praktiske afkolonisering gennem en "mental afkolonisering". Projektet afsluttes med en vurdering af værkets virkningshistorie og genrens muligheder og begrænsninger i det hele taget.

Det er tanken, at projektet i første omgang skal munde ud i en række artikler i internationale peer-review tidsskrifter. Samtidig åbner projektet mulighed for en langsigtet strategi om at skrive UNESCOs historie.

Projektet er støttet af Videnskabsministeriet gennem et EliteForsk-rejsestipendium på 250.000 kr. Midlerne går til arkivophold i UN Archives i New York, UNESCO Archives i Paris og på Cambridge University foruden et forskningsophold på Harvard University.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/200715/05/2011

Finansiering

  • Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendium

Fingerprint

Collective Memory
Decolonization
History
World History
Peace
United Nations
Mankind
Cultural Organizations
Globalization
Education
Cultural Development
Historical Science
Launch
Overall Organization
Internationalization
Historiography
Julian Huxley
History Books
Peacekeeping
Cold War