Den politiske magts mange ansigter / The Many Faces of Political Power: Danish Corporatism in the 20th. Century

 • Christiansen, Peter Munk (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål er at beskrive og forklare den korporative magts mange forskellige udtryk i den politiske beslutningsproces på centralt niveau i Danmark. Centralt for projektet er at undersøge og forklare stabilitet og forandring i brugen af korporative beslutningsstrukturer samt at undersøge effekterne af den tætte inddragelse af interesseorganisationerne, som er kendetegnende for beslutninger i mange sektorer. Projektet beskæftiger sig med dannelsen af nogle af de korporative institutioner i begyndelsen af dette århundrede, de lange linjer i korporative strukturer inden for udvalgte sektorer samt mere intensivt, nogle af de forandringer, der er sket i organisationernes inddragelse i den politiske beslutningsproces gennem de seneste 20 år. Projektet gennemføres som en del af den danske Magtudredning. (Peter Munk Christiansen; Niels Chr. Sidenius, Asbjørn Nørgaard, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003