Den virtuelle bygnings egenskaber / Properties of the Virtual Building

 • Christiansson, Per (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der er stigende behov for at definere egenskaber for fremtidige digitale virtuelle bygninger set i lyset af bygherrens krav til design, opførelse af bygningen, virkemåde samt drift og vedligeholdelse. I denne forbindelse defineres en virtuel bygning som en formaliseret digital beskrivelse af en eksisterende eller planlagt bygning, der kan anvendes til simulering samt give indikation af den rigtige bygnings opførsel i dens forventede omgivelser. Denne indledende forskning fokuserer på mulighederne for at indbygge redundante, overlappende beskrivelser af bygninger og forklarer, hvorledes formelle tidsbestemte egenskaber i bygningsprocessen kan inkluderes i beskrivelserne. Ligeledes fokuseres på indflydelsen af meta-niveaumodeller, forholdet mellem multimediepræsentation og grænseflader mod anvendelsesmodel, introduktion af platform-afhængige, internetbaserede løsninger samt IT-værktøjer i fremtidens intelligente bygninger. There is an increasing need for defining properties of future digital buildings based on the builder's requirements for design, construction, performance as well as upkeep and maintenance. In this connection a virtual building is defined as a formalized digital description of an existing or planned building, which can be used for simulation and indication of the performance of the real-life building in its assumed environments. This preliminary research focuses on the possibilities of incorporating redundant, overlapping descriptions of buildings and explains how formal time-dependent properties in the building process can be included in the descriptions. Also, the influence of metalevel models, the relationship between multimedia representation and interface to the applied model, introduction of platform-dependent, internet-based solutions and IT tools in future intelligent buildings are addressed. (P. Christiansson)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …