Design af debugger/monitor til M68000 mikroprocessor systemer

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I forbindelse med omlægningen af projektenheden på instituttets 4. semester til at omfatte design og opbygning af mikroprocessorsystemer baseret på M68000, blev der et akut behov for debugningsfaciliteter, der kunne integreres som den centrale del af et vilkårligt M68000-system. En tilgængelig debugger/monitor viste sig ikke at fungere efter hensigten, men var dog værd at arbejde videre på. Et omfattende re-design er udført med nye tiltrængte funktioner. Systemet består af en software-del i EPROM og en kommunikation via en seriel RS232 linie til en PC med brugerinterface og med programmeringsværktøj til mikroprocesseren. Med dette værktøj er det muligt at designe stand-alone-udviklingssystemer baseret på M68xxx-mikroprocessor. Debuggeren indeholder de basale faciliteter såsom download af program, display af registre og lagerindhold samt afvikling af programmer med breakpoint eller single step. Der er således designet og opbygget et kompakt mikroprocessorsystem indeholdende debugger/monitor med dertil hørende dokumentation og brugermanual og løbende vedligeholdelse og forbedringer.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …