Design af lave kystbeskyttelseskonstruktioner / Design of Low Crested Structures

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lave kystbeskyttelseskonstruktioner er attraktive bl.a. pga. mindre visuel forstyrrelse. Konstruktionsformen er ret udbredt, men der er langt fra tilstrækkelige forskningsresultater til at udfærdige designanvisninger. EU har sponsoreret et stort europæisk projekt (DELOS), som skal tilvejebringe retningslinier for design med hensyntagen til ingeniørtekniske, biologiske og socioøkonomiske forhold. (Hans F. Burcharth, Morten Kramer) Projektet forventes afsluttet i 2004.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …