Design af Metoder til Intelligent Produktionsplanlægning og Kontrol / Design of Methods for Intelligent Production Planning and Control

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektets arbejdsområder er inden for informationssystemer til produktionsplanlægning og -styring ved brug af informationsteknologi og optimering. Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i, at ERP og APS tankegangen skal videreudvikles fra informationssystemer til "intelligente systemer" med det mål at forbedre både kvaliteten af og metoderne til planlægning og styring af produktion både internt i virksomheden og også i forsyningsnetværket. Projektet er afsluttet primo 2004.   (Kenn Steger-Jensen, Institut for Produktion, AAU)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004