Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at etablere grundlaget for et forsøgsbyggeri, hvor digitale værktøjer benyttes i videst muligt omfang for at øge byggeriets effektivitet, herunder mindske mængden af fejl, mangler og svigt. Konkret skal projektet definere baseline for relevante og generelle KPI'er for et gennemsnitligt byggeri svarende til Realdania By & Bygs forventede bebyggelser i Kanalbyen. Herudover skal der udvikles en metode/koncept for måling af effektivitet i forsøgsbyggeri mhp. digitale værktøjers effekt på effektivitet i processen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/202031/12/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.