Det fleksible, energieffektive kontorhus

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål har været at udvikle, afprøve, etablere og formidle et åbent helhedskoncept til fleksible og energieffektive kontorhuse med lavt el-forbrug svarende til 50-60 % af dagens standardforbrug og med høj komfort. Dette opnås ved at optimere anvendelsen af fx dagslys, el-effektive ventilationsanlæg og konstruktiv køling i fleksible, robuste løsninger, der kan tilpasses det aktuelle behov og den varierede anvendelse af bygningen. Konceptet fokuserer også på at opnå en udjævning af effektspidserne, primært ved reduktion af elforbruget til køling og belysning i dagtimerne, mod eventuelt et lidt større forbrug i nattetimerne i sommerhalvåret, til at trække overskudsvarmen ud af bygningen i el-systemets lavlastperiode. Konceptet kan bruges som domicil for ét firma eller som fælles bygning for flere firmaer der kan bo som selvstændige enheder i samme kontorhus via den indbyggede fleksibilitet med hensyn til organisering, ruminddeling, klimatisering og arealanvendelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200431/12/2010