Det gode tilsyn med børn og unge i Thisted kommune

  • Nielsen, Dorthe Kildedal, (Projektdeltager)
  • Kildedal, Karin, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet består af en BIKVA-inspireret evaluering af tilsynsfunktionen i forhold til børn og unge, som er anbragt uden for eget hjem i Thisted Kommune. Som udgangspunkt interviewes 10-12 børn/unge, som er anbragt i familiepleje, på behandlingsinstitution eller socialpædagogisk opholdssted i den hensigt, at beskrive kriterierne for "det gode tilsyn" ud fra et børneperspektiv. Disse data anvendes efterfølgende som udgangspunkt for en udvikling/opkvalificering af kommunens tilsynsførende arbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200401/05/2005