Det social-pragmatiske aspekt i musikterapi

  Beskrivelse

  I min ph.d.-afhandling (Holck 2002) beskrev jeg det social-pragmatiske aspekt i musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme uden sprog. I den empiriske del påviste jeg tur-tagning, imitation og meningsfulde interaktionsmønstre v.h.a. mikroanalyser af videooptagelser af fem musikterapeuters arbejde med i alt ni børn. Dele af denne forskning er fremlagt i en Peer Reviewed artikel i British Journal of Music Therapy, 18(2), 45-54. Endvidere er det præsenteret på Den 10. Verdenskonference i Musikterapi, Oxford 2002, på Den 4. Nordiske Musikterapikonference, Bergen 2003, samt på Den Anden Danske Musikterapikonference, Brandbjerg 2003. Emnet danner endvidere ramme om Keynote på Den 5. Nordiske Musikterapikonference, Stockholm 2006.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200201/01/2010

  Emneord

  • Musikterapi
  • Børn med betydelige funktionsnedsættelser
  • Autisme
  • Tur-tagning