Developing efficient multi-sensor Data Assimilation frameworks for integrating Earth ObservatioN Satellite data into Land Surface Models (DANSk-LSM)

Projektdetaljer

Beskrivelse

The main goal of DANSk-LSM is to develop and demonstrate accurate and efficient, physically and mathematically consistent Data Assimilation (DA) systems that robustly integrate synergistically and complementary available satellite data with the state-of-the-art of hydrological models. Thus, we will build the capacity for cutting-edge next generation high-resolution global hydrological early warning systems that are open-access. DANSk-LSM uniquely integrates multi-sensor geodetic and remotely sensed Earth Observation (EO) data, implements innovative DA and calibration frameworks, and has unprecedented high spatial-temporal resolution.
AkronymDANSk-LSM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202231/08/2026

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
  • Verdensmål 2 - Stop sult
  • Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.