Development of high quality grass-protein foods

Projektdetaljer

Beskrivelse

For optimal udnyttelse af græsplanter, samarbejder BiomassProtein og Skarø med København og Aalborgs universiteter for at udvikle bæredygtige, høj-kvalitets protein-ingredienser og fødevarer. Græsplanter bruges i økologisk landbrug, idet de mindsker gødningsforbruget og øger kulstoffikseringen, men de nedpløjes ofte og udnyttes ikke. Dette er en skam, da de har højt indhold af gode proteiner. Vi vil udnytte græsplanteproteinernes særlige egenskaber og skabe ingredienser med god funktionalitet og høj ernæringsmæssig kvalitet. For dét er der stigende behov for i fødevareindustrien. I HQProtein-projektet virkeliggøres omdannelsen af græsplanter til proteiningredienser, som så bruges til ernæringsrigtige fødevarer til gavn for alle. Det opfyldes ved 1) at udvinde de spiselige proteiner fra græsplanter, 2) at identificere funktionelle og ernæringsmæssige egenskaber, 3) at udvikle et græsplanteprotein-baseret produkt og 4) bevise kommerciel anvendelighed ved en forbrugerundersøgelse.
AkronymHQProtein
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025

Samarbejdspartnere

  • BiomassProtein ApS
  • University of Copenhagen
  • Skarø/Biosynergy A/S

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 2 - Stop sult
  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats