Dialoger som magt - en udfordring og et paradoks i aktionsforskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I august 2002 påbegyndte jeg i samarbejde med ekstern lektor, konsulent og mag.art. Jørgen Bloch-Poulsen en undersøgelse af det metodologiske grundlag for dialogisk aktionsforskningstræning i organisationer. Titlen for projektet er ?Dialoger som magt - en udfordring og et paradoks i aktionsforskning?. Projektet bygger på et tidligere aktionsforskningsprojekt om dialoger i organisationer lavet i samarbejde med en ledergruppe i udviklingsafdelingen på Bang & Olufsen i perioden 1995-2000. Formålet med projektet er en undersøgelse af eksempler fra det nævnte forskningsprojekt ud fra et dobbeltperspektiv på magt som både empowerment og som begrænsning. Projektet forstår magt som både relationel og kontekstuel. Teoretisk inspiration hentes hos Foucault, Chambers, Gaventa & Cornwall, Schrijvers og Reason & Bradbury. Projektet søger at besvare disse tre spørgsmål: hvilken magt udøver vi som aktionsforskere i praksis? Hvilke magtrelationer skaber deltagere og aktionsforskere imellem sig og hvilke magt-kontekster er de indlejrede i? Kan deltagere og aktionsforskere gennem dialoger transformere magtrelationer til nye handlemuligheder? Foreløbige resultater af projektet er et paper til en national konference om Aktionsforskning på AAU i september, 2002: ?Nogle dilemmaer i dialogisk aktionsforskningstræning i organisationer?. En engelsksproget artikel er under udarbejdelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200231/12/2003