Differentialtermisk dugpunktsbestemmelse / Differential Thermal Dewpoint Determination

 • Hansen, Per Freiesleben (Projektdeltager)
 • Jensen, Ole Mejlhede (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet omfatter udvikling af en ny målemetode til nøjagtig bestemmelse af dugpunktstemperatur i små, lukkede prøveceller. Udstyret udvikles specielt med sigte på måling af autogen RF-sænkning over hærdnende cementpasta - én af nøgleparametrene i studier af autogene svindfænomener. Det er hensigten at samkøre dette udstyr med det andetsteds omtalte, udviklede dilatometer til bestemmelse af autogent svind i hærdnende cementpasta. Deltagere/Interessenter: Indleveret til patentbehandling ved Aalborg Universitets patentsekretariat. (P. Freiesleben Hansen, O. Mejlhede Jensen) The project includes development of a new measuring method for precise determination of the dewpoint temperature in small, closed test cells. The equipment specifically aims at measurement of autogenous RH lowering over hardening cement paste - one of the key parameters in studies of autogenous shrinkage phenomena. It is the intention to combine this equipment with the dilatometer mentioned below for determination of autogenous shrinkage in hardening cement paste. Participants/Interested parties: An application for news search/patent was submitted to the patent secretariat of Aalborg University.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …