Differentielle landhævninger/sænkninger i Vendsyssel / Differential land uplifts/settlements in Vendsyssel

  • Thorsen, Grete, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Projektets formål er at identificere og tolke niveauændringer, som på land er konstateret ved gentagne nivellementer og til havs ved seismiske målinger. Arbejdet foregår som et led i forskningsprojektet Skagen Odde Natur og kultur. Nivellementsdata stilles til rådighed af Kort og Matrikelstyrelsen. (Grete Thorsen; Holger Lykke-Andersen, Aarhus Universitet; Landinspektør Poul Hauerbach)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …