Digitalisering af forskningsformidling til danskerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsformidling har i mere end 100 år været en del af den danske folkeuniversitetsvirksomhed. Indtil Covid-19 situationen har de teknologiske muligheder alene været anvendt til at sikre et smidigt setup for adgang til kursus- og aktivitetsudbud, tilmelding og brugerkontakt. Det vil sige, at det digitale har været rettet mod markedsføring og administration. Covid-19 situationen har for Folkeuniversitetet åbnet for en række muligheder for digitalt at interagere med brugerne på innovative måder. Dette projekt søger at udforske disse muligheder og undersøge, hvilken impact dette har for Folkeuniversitets virksomheden.

Lægmandssprog

Er vi på vej ind i en ny digital æra for Folkeuniversitet? Vil nye digitale måder at få adgang til forskningsformidling styrke eller ligefrem øge borgeres aktive medborgerskab? Kan de digitale medier og redskaber åbne for en stærkere bevidsthed om, hvad forskning betyder for den enkeltes tilværelse? Kan digitalt indhold om forskning (natur, kultur, samfund) bidrage til danskernes oplevelsesvaner, så forskning er noget, den enkelte borger aktivt vælger til, og placerer højere i interessehierarkiet? Dette projekt har til formål at bidrage til en brugerorienteret digitalisering af dele af Folkeuniversitetet i Aalborgs forelæsnings- og kursusaktiviteter.

Nøgleresultater

Fokus på strategisk videnssamarbejde med AAU videngruppen Interaktive Digitale Medier.
Fokus på samarbejde med studerende om nye digitale formater af forskningsformidling.
Fokus på etablering og udbygning af samarbejde mellem AAU og Folkeuniversitetet med fokus på brugere.
Produktion af eBog i serien Interaktive Digitale Medier.
Kort titelDigitalt Folkeuniversitetet
AkronymDiFUA
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202130/06/2022

Emneord

  • Forskningsformidling
  • Brugerorientering
  • Studenterinddragelse
  • Digital Medier
  • Podcast
  • Webinar