Digitalt Nærdemokrati. Eksperimenter med netbaseret deltagelse og dialog i civilsamfundet, i institutionerne og i den kommunale styring / Digital Democracy

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Forskningsprojektets formål er at undersøge de demokratiske muligheder og problemer ved anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Formålet søges indløse ved, * at bidrage til udformningen af en række eksperimenter i Hals Kommune, der sigter på at fremme borgerdeltagelse og lokal politisk dialog gennem IKT, * at følge disse og andre eksperimenter med IT og demokrati med henblik på at nå frem til ny viden om hvilke muligheder og begrænsninger, IKT rummer i relation til demokratiske deltagelses- og beslutningsprocesser. www.socsci.auc.dk/digdem (Lars Torpe, Jens Ulrich, Mette Tobiasen, Johannes Andersen)
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …