DILE - Digital Learning in Preschool

  • Skovbjerg, Helle Marie, (PI (principal investigator))

Beskrivelse

Projektet vill bidra till framtidens digitala lärande i förskolan med fokus på aktörskap, genom att
förskolor med förskollärare och skolledare tillsammans med universitetetens forskare, lärarutbildare
och studenter skapar ny kunskap. I samhället görs omfattande satsningar för att föra in mer komplexa kommunikationsteknologier vilket innebär att villkoren och förutsättningarna för barns handlingsutrymme och därmed aktörskap är under ständig förändring. Införandet av den kommunikationsteknologiska medieutvecklingen i förskolan är av en sådan omfattning att den kräver en problematisering och analys grundad på framtidsinriktad och teoriutvecklande forskning. Forskning inom området är spretig och till vissa delar outvecklad samt i viss mån obefintlig. Det är därför av intresse att bygga upp sektoriella
och tvärsektoriella nätverk och samarbeten där forskning, förskolans praktik och lärarutbildningen kan mötas mellan och inom länder och tillsammans skapa kunskap som i förlängningen kan bidra till en kvalitetsökning i det pedagogiska arbetet med barn, våra framtidsvuxna. Syftet med projektet är därmed att jämföra och tillsammans utveckla förskolors och lärarutbildningars arbete med att främja utvecklingen av det digitala lärandet i förskoleverksamheten. Med stöd av forskning och beprövad erfarenhet avser
vi därför iscensätta didaktiska aktiviteter med digitala teknologier i de olika förskolorna i norden där förskollärare, skolledare, forskare och studenter arbetar tillsammans i syfte att dokumentera, analysera och i förlängningen dela den kunskap som skapas i dessa aktiviteter. Under projektets första år ska vi bygga upp hållbara nätverk och sammanställa nordisk och internationell forskning, samt i förskolorna planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. Dessa nya kunskaper styr sedan vilken inriktning projektets två kommande år får.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201501/08/2018

Emneord

  • Digitale medier
  • leg
  • læring
  • nordiske perspektiver