Distribuerede realtidssystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Moderne kontrolsystemer til fx kraftværker, sukkerfabrikker, klimaanlæg og overvågningssystemer i store bygninger og maritime kontrolsystemer er meget afhængige af kvaliteten af den interne kommunikations struktur. I dag er computer netværk det mest populære valg grundet tilgængelighed, pris og standardisering. I sådanne systemer er væsentlige kvaliteter: garanterede maksimum transporttider, fejlfri forbindelser og ikke at glemme pålidelighed. Laboratoriet for Distribuerede Realtidssystemer beskæftiger sig med deterministisk og stokastisk tidsanalyse af parallelle systemer og netværk for realtidsystemer. Netværksplanlægning, redundans og pålidelighed er derfor key points i gruppens arbejde. Der er konstrueret et generelt simuleringsværktøj til stokastisk trafikanalyse af ARCNET (basis i ATOMOS netværk). Aktuelt forskes der i analyse af heavy tail trafik i realtidssystemer, netværksplanlægning i storskala (maritime) kontrol systemer og transmissions delay analyse på givne netværkstopologier. I bestræbelserne på at kunne generalisere resultater og forske i mulighederne for at overføre nogle af de principper, der gælder for lokale kontrolnetværk til den globale infrastruktur er der planlagt et forskningsprojekt med det mål at klarlægge sammenhænge mellem struktur og servicekvalitet i den globale infrastruktur. Projektet har opnået støtte fra Tele Danmark Research Fonden og derudover indgår EU projektet ATOMOS. (Henrik Schiøler, Jens Dalsgaard Nielsen, Ole Brun Madsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005