DMB / DUS - Vollsmose - den multifunktionelle bydel: GPS baseret kortlægning af unges bevægelsesmønstre - 70.125 kr. (eksterne midler)

  • Harder, Henrik, (Bevillingshaver)
  • Knudsen, Anne-Marie Sanvig, (Projektkoordinator)
  • Simonsen, Anders Kvist (Projektdeltager)
  • Stigsen, Tino Kastbjerg, (Projektdeltager)
  • Weber, Michael, (Projektdeltager)
  • Tradisauskas, Nerius, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Med udgangspunkt i projektet Vollsmose - den multifunktionelle bydel ønsker Odense Kommune en kortlægning af udvalgte målgruppers bevægelsesmønstre i bydelen. Ambitionen er at udvikle Vollsmose fra at være primært et beboelsesområde til at være en multifunktionel bydel. Der er i den sammenhæng brug for at udvide de anvendelsesmuligheder, som den nuværende lokalplan åbner op for. En GPS baseret kortlægning af en eller flere målgruppers bevægelsesmønstre kan give konkrete input til, hvordan Vollsmose anvendes og hvilke forventninger og ønsker borgeren har til sin bydel.
Således undersøger forskningsprojektet dels hvordan GPS-baseret kortlægning kan bruges i et brugerinddragende/identitetsskabende perspektiv samt hvordan en kortlægning af bevægelsesmønstre kan bruges som input i en konkret fysisk planlægningsstrategi.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201031/12/2011