Projektdetaljer

Beskrivelse

PhD projektet tager udgangspunkt i medieetnografiske undersøgelser af tv-forbrugernes tilegnelse og domesticering af Interaktivt TV og den set-top-boks teknologi, som skal facilitere de nye muligheder. Medieteknologien bliver i projektet behandlet dels som forbrugsobjekt (symbolsk, materiel) men også dels som medie, hvor netop 'medie' har et interaktivt og kommunikativt element, som spiller en stor rolle. Empirisk og indledningsvis er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse med Canal Digitals forskellige kundegrupper, hvorefter skemaerne har fungeret som en slags instrumentalisering til at finde frem til 10 husholdninger, som så efterfølgende har indgået i en semi-etnografisk undersøgelse med metodisk vægt på narrative og biografiske interviewmetoder. Projektet forsøger derudover kritisk at forstå de domesticeringsteorier indenfor kultur- og medieforskningen, der har dannet skole hovedsageligt indenfor cultural studies og teknologistudier. De synes dog idag kun at blive brugt til at rammesætte, at man i en given undersøgelser prøver at forklare hvordan sociale grupper, særligt familier i husholdninger, skaber og forhandler mening i forhold til deres medieteknologier og derigennem også konstituerer identiteter og sociale relationer. Begrebsapparatet lider dog qua sit ophav i cultural studies af et miks af forskellige teoretiske retninger, så projektet bliver derfor at udpensle begreberne for at udpege en til tider uheldig begrebsbrug, men også for at grundlægge et mere rendyrket sociologisk fænomenologisk perspektiv på domesticering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200230/06/2005