DPOAE finstrukturer for 12 symfoniorkester-musikere

Projektdetaljer

Beskrivelse

I et tidligere studie er DPOAE finstrukturer for 50 unge normalthørende blevet
målt og analyseret (se projekt vedr. Forekomst af DPOAE finstrukturer). I dette
studie er finstrukturerne målt og analyseret for to grupper forsøgspersoner: 12
symfoniorkester-musikere og 12 ikke-musikere, som har samme alder/ køn som
musikerne. Kun forsøgspersoner uden kendt høretab deltog i studiet. Eftersom
musikerne vedvarende udsættes for moderate lydtryksniveauer, kan der måske
forekomme tidlige, støj inducerede høretab. Disse høretab kan være detekterbare
i DPOAE målingen, inden de viser sig i standard ren-tone audiometri. Formålet
med dette projekt er at sammenligne DPOAE finstrukturerne for de tre grupper
forsøgspersoner. Alle tre grupper har sammenlignelige DPOAE finstrukturer.
Generelt fører analysen af høretærsklen og DPOAE data til samme konklusion vedr.
hørelsens tilstand.


Støttet af Ph.d.- stipendie fra Oticon Fonden og STVF/FTP, med deltagelse af
Aalborg Symfoniorkester.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200631/12/2006