Driftpartnerskaber og strategiske samarbejder inden for Facilities Management

  • Storgaard, Kresten (Projektleder)
  • Larsen, Jacob Norvig (Projektdeltager)
  • Olsen, Ib Steen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger strategisk samarbejde indenfor Facilities Management området med fokus på forholdet mellem organisation, viden, teknologi og ydelse. Undersøgelsen sker gennem fire delanlyser: litteraturgennemgang, nøgleinterview, empirisk kortlægning af samarbejder, samt dybtgående caseanalyser af eksisterende strategiske samarbejder. Projektets resultater formidles dels i forhold til praksis med sigtet at styrke dannelsen af strategiske samarbejder indenfor dansk facilities management, dels i forhold til den internationale forskningsverden. Projektet danner baggrund for udarbejdelsen af en Håndbog om indkøb af FM ydelser i partnerskaber. Udarbejdelsen af håndbogen finansieres gennem en selvstændig bevilling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200831/12/2014

Emneord

  • facilities management, strategisk samarbejde, innovation,