Drivkrefter for samarbeidsdreven innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg [Drivers for collaborative innovation in elderly care]

Projektdetaljer

Beskrivelse

Milder til forprojekt fra Det Norske Forskningsråd til forskningssamarbejde mellem:
Nordlandsforskning
Aalborg Universitet
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger
Universitet i Agder
Høgskolen i Molde
PROFRES - Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2015 → …