Dynamisk driftsoptimering af en kraftværksportefølje – med henblik på økonomi og rådighed.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle en metode til konstruktion af en regulator til at sikre stabiliteten af
elforsyningen. Metodeudviklingen vil tage udgangspunkt i model prediktiv regulering (MPC) og hybride
systemer for at kunne udnytte disse systemers evne til at håndtere de begrænsninger og hensyn, der er i de
enkelte enheder i systemet. Den primære målsætning med regulatoren er at udnytte porteføljens kapacitet
bedst muligt, så elproduktionen bliver optimal, både med hensyn til produktionsomkostninger, men også
med hensyn til at evnen til at følge ændringer i forbruget – og dermed sikre en stabil elforsyning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200701/04/2010

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Optimering
  • MPC
  • kraftværker

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.