Dynamisk Elektrolyse (DynEL)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet vii DynElectro i samarbejde med Hybrid Greentech, Centrica, DTU og MU Energiteknik, udvikle en patenterbar styringsmetode til højtemperaturelektrolyse der kan hjælpe teknologien hen mod de større markeder ved at muliggøre et salg af frekvensreguleringsreserve til el-nettet, reduceret behov for gasrens og termisk styring, samt øget levetid. Styringsmetoden går ud på at ændre strømretningen, og derved stakspændingen, med meget korte tidsintervaller imens at stakken kører med en konstant (DC) strøm. Det forventes at den hurtige vekselspænding (AC) overlejret pa en DC spænding vii resultere I forringet levetid, grundet mindre varmegradienter, færre termomekaniske spændinger, rensning for urenheder og/eller en mere jævn strømfordeling.
Projektets aktiviteter indebærer:
a)Foretage en demonstration af at styringsmetoden kan fjerne termomekaniske spændinger pa stakniveau og muliggøre salg af frekvensregulering.
b)Undersøge mulighederne for en kommerciel realisering af styringsmetoden.
c)Danne platform for større ansøgninger til videreudvikling af styringsformen.
d)Påbegynde patentering af styringsmetoden.
e)Projektets output vil være en rapport der beskriver effektelektronikken nødvendig for opskalering til MW, en rapport der beskriver den økonomiske gevinst, samt en rapport der påviser de førnævnte tekniske fordele ved styringsmetoden vha. en demonstrationstest af en 30-celle elektrolysestak.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201931/12/2019

Finansiering

  • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) : kr 328.000,00