Dynamiske dæmpningsmekanismer i konstruktioner og materialer / Damping Mechanisms in Dynamics of Structures and Materials

Projektdetaljer

Beskrivelse

Konstruktioners dynamiske respons og overførsel af vibrationer til omgivelserne bestemmes kritisk vha. de involverede dæmpningsmekanismer, fx i konstruktionsmaterialet, i konstruktionsforbindelser, i form af indbyggede dæmpere, ved energistråling gennem fundamenterne eller i form af samvirkning mellem belastningsprocessen og konstruktionens respons som fx i nogle former for vind- og bølgebelastning. Dynamisk respons og de tilhørende dæmpningsmekanismer spiller en vigtig rolle for konstruktioner som store broer, tårne, master og kabler, mens vibrationsdæmpning og transmissionsproblemer er vigtige for vej- og jernbanetrafik såvel som vibrationer frembragt af produktionsfaciliteter på landjorden eller på havet. Rammeprogram støttet af STVF. (S.R.K. Nielsen, J.D. Sørensen, P.H. Kirkegaard, M. Wachulec; DTU; ES-Consult; Cowi; Ødegaard & Danneskiold-Samsøe)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001