EcoMac Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling - kritiske og konstruktive perspektiver

Beskrivelse

Det globale samfund står over for en række alvorlige og indbyrdes forbundne miljømæssige og økonomiske kriser, der tilsammen kan ses som en systemisk krise. Da dominerende økonomiske teorier såvel som aktuelle politiske tiltag tilbyder helt utilstrækkelige svar på krisen, er der brug for en gentænkning af økonomisk teori og for udformning af mere radikale forslag til institutionelle forandringer, der håndterer de forskellige kriser i sammenhæng.

Formålet med projektet er derfor at bidrage til udviklingen af en økologisk makroøkonomi, der i modsætning til både neoliberale og keynesianske perspektiver på den økonomiske krise for alvor indtænker klima og miljø i de makroøkonomiske strategier. Udfordringen består i at opløse det dilemma, at økonomisk vækst på den ene side øger de globale miljø- og fordelingsproblemer, og at negativ vækst på den anden side fører til store sociale problemer og risiko for samfundsmæssige sammenbrud. Det drejer sig derfor om at omforme samfundet på måder, der gør det velfungerende uden økonomisk vækst.

Som bidrag til udviklingen af en økologisk makroøkonomi og til fremme af bæredygtig omstilling har projektet tre indsatsområder:
1.Kritisk diskussion af præmisserne for den økonomiske rådgivning, der har betydning for bæredygtig omstilling – med henblik på udvikling af alternative perspektiver.
2.Kritisk diskussion af økonomiske institutioners rolle for bæredygtig omstilling og af mulighederne for at ændre dem.
3.Popularisering af grundsynspunkter i økologisk økonomi og beslægtede heterodokse retninger som markedssociologi.

Den primære teoretiske forståelsesramme for projektet er økologisk økonomi, der både kan anvendes til at udfordre traditionelle forståelser af aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger og som afsæt for at udforme konstruktive bud på alternative udviklingsveje. Desuden trækker projektet på bredere makroøkonomisk diskussion, markedssociologiske perspektiver samt teori om bæredygtig omstilling.

Projektet er støttet af Velux Fonden.
AkronymEcoMac
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201301/08/2017