eDNA spor af odder mink ræv i vandløb

Projektdetaljer

Beskrivelse

Moniteringer af pattedyr foregår derfor oftest via spor som latriner, ekskrementer, hår, fodaftryk, gnav, ynglegrave eller reder og vildtkameraer. Sådanne metoder kræver mange timers feltarbejde med at finde spor eller opsætte vildtkameraer. Pilotprojektet vil afprøve eDNA-moniteringsmetoden til registrering af pattedyr og samtidig undersøge samspillet mellem mink, odder og ræv. Et nyere populationssimulerings studie af mink foretaget af Aalborg Universitet viser at minkbestanden forventes at falde i Jylland og på Sjælland, men ikke på Bornholm. Årsagen er ukendt, men en hypotese er at minken i Jylland og på Sjælland presses af den voksende odderbestand og af ræv. På Bornholm har minkene derimod ingen konkurrence fra hjemmehørende rovdyr. Pilotprojektet vil ikke kun give oplysninger som kan verificere hypotesen om hvorvidt hjemmehørende rovdyr kan være med til at holde minkbestanden nede, men også demonstrere i hvilket omfang eDNA i vandløb og søer generelt kan afsløre landlevende pattedyrs tilstedeværelse. Projektet er bevilget af Jagtegnsmidlerne, Miljøstyrelsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202430/04/2026

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 15 - Livet på land